תקנון ותנאי שימוש | גימבורי4יו |השכרת גימבורי | 054-9422295
הדרוג הגבוה ביותר
5/5
אטרקציות לאירועים

תקנון ותנאי שימוש - Gimbory4u

השכרת ג'ימבורי
השכרת ג'ימבורי

תקנון ותנאי שימוש – Gimbory4u​

אישור קבלת ציוד

השוכר מאשר בחתימתו על הזמנת העבודה, שקיבל את הציוד,אחרי שבדק אותו,במצב טוב ותקין,ראוי לשימוש ונקי,הוא יודע למה הוא מיועד ואיך משתמשים בו.

החזקת הציוד והשימוש בו
השוכר יחזיק את הציוד במצב טוב ותקין וישמור עליו מכל פגיעה ונזק
השוכר ישתמש בציוד בעצמו או ע"י מפעילים מטעמו ויעשה שימוש נכון ומתקבל על הדעת למטרה המיועדת לו בלבד
בכל מקרה של תקלה בציוד,יחזיר השוכר את הציוד מיד למשכיר,ולא יפעל לתקן דבר אלא אם קיבל אישור בכתב מהמשכיר פרט לבלאי הרגיל והסביר,יישא השוכר בכל הוצאות אחזקת הציוד ותיקונו.

אחריות
השוכר ימלא אחר כל ההוראות החוקיות בקשר לשימוש בציוד,והוא בלבד יהיה אחראי לכל נזק,הפסד,תביעה והוצאות,עקב השימוש הלא נכון בציוד

ביטוח

אלא אם סוכם במפורש ובכתב בטרם האירוע,כל חובה או פוליסה ביטוחית תהיה באחריות הלקוח-הן על עצמו והן על אורחיו.

הלקוח יישא בכל נזק לרכוש או גוף לעצמו או לצד שלישי בכל מקרה של פגיעה בגוף או רכוש.

ביטול האירוע

מזמין אשר יבטל הזמנתו עד (לפחות) 72 שעות לפני מועד מתן השירותים, לא יחויב בדמי ביטול
מזמין שיבטל הזמנתו פחות מ- 72 שעות לפני מועד מתן השירותים, יחויב במחיר 50% משווי ההזמנה
משתמש אשר לא הופיע במועד מתן השירותים שנקבע בהזמנה שאושרה על ידו או ביטל את האירוע בהתראה של פחות מ24 שעות, יחויב בגובה מחיר 100% ממחיר הזמנתו.
מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מפעילת האתר על-פי כל דין או על-פי תקנון זה (לרבות הזכות לבטל הזמנות על פי הוראות אחרות בתקנון זה), תהא מפעילת האתר רשאית לבטל כל הזמנה שבוצעה,בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

במקרה בו תימצא טעות בהגדרת ובאפיון השירות ו/או הנושא, לרבות מחירו ו/או בכל פרט אחר הנוגע למוצר ו/או לשירות .
במקרה בו חלה טעות טכנית ו/או טעות אנוש ו/או ליקוי כלשהו באתר ו/או באפליקציות מסוימות באתר ו/או מכל סיבה שפגמה בביצוע ההזמנה על פי תקנון זה ו/או יכולת המזמינה לעמוד בהוראות תקנון זה


במקרה בו מפעילת האתר זיהתה כי המשתמש אשר ביצע את ההזמנה אינו עומד באחד מן התנאים הקבועים באתר ו/או באחד מתנאי תקנון זה, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

במקרה בו לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר למפעילת האתר כי אין מקום פנוי או כי אין באפשרותה לקיים את ההזמנה מכל סיבה שהיא, תהא מפעילת האתר רשאית לבטל את ההזמנה ולהשיב למשתמש כל סכום אשר שולם על-ידו בגין ההזמנה ו/או לבטל כל חיוב החל על המשתמש בקשר עם ההזמנה, או לחילופין להציע למשתמש ציוד חלופי שווה ערך לציוד שהוזמן על-ידו. אם המשתמש יבחר שלא להזמין את הציוד החלופי, אזי תבוטל ההזמנה ומפעילת האתר תשיב למשתמש כל סכום אשר שולם על-ידו בגין הזמנת השירות במלואו וכן תבטל כל חיוב של המשתמש בקשר עם ההזמנה.

במקרה בו קיים חשש כי המשתמש הפר הוראות תקנון זה או עשה שימוש בתקנון כשלא בהתאם לתקנון זה ו/או על מנת לעקוף את הוראותיו.

מימשה מפעילת האתר את זכותה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי PLAY4U ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בגין ביצוע ההזמנה, אבדן רווח, ביצוע הזמנה אצל צד ג' במחיר גבוה יותר וכיו"ב

אתר האינטרנט
מפעיל האתר אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם שאין לו שליטה עליו.


התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ויתכן שהציוד בפועל יראה שונה מהציוד בתמונות האתר

 

מבצעים לאיסוף ג'ימבורי ומתנפחים באיסוף עצמי

מבצע לאיסוף עצמי (קרית עקרון ליד בילו סנטר)!

מבחר רחב מאוד של מתקנים (הסטים מגוונים - לא ניתן לבחור פריטים):השכרת 8 מתקני גימבורי (ללא בריכת כדורים) ב250 ש"ח בלבד


- תוספת לבריכת כדורים מטר על מטר: 100 ש"ח בלבד


-תוספת לבריכת כדורים גדולה (1.3 על 1.3 מטר) : 150 ש"ח בלבד


-תוספת להשכרת 4 מזרני הגנה : 100 ש"ח בלבד


-תוספת להשכרת 3 פינות יצירה ו12 כסאות - 150 ש"ח בלבד


נדרש רכב מתאים (או 2 רכבים פרטיים)

השכרת גימבורי לאירועים
גימבורי להשכרה לאירועים בנס ציונה
השכרת בריכת כדורים

לקוחות ממליצים

הדרוג הגבוה ביותר
5/5
הזמנו מGimbory4u סט גימבורי ענק, מתקן כדורסל אלקטרוני ועמדת מציאות מדומה.... מתקני הגימבורי היו נקיים ובמצב מעולה וכל שאר הציוד ברמה גבוה מאוד - ממליצה בחום!
שרית לוי גמליאל
לקוחה מאוד מרוצה
אנחנו עובדים עם Gimbory4u כבר שנים רבות - תמיד מפתיעים לטובה: שרות מעולה וציוד יוצא מן הכלל... לכל מי שמחפש רמה גבוהה - הגעתם למקום הנכון!:
ליאור גולדנברג
מפיק אירועים
הזמנו מתנפח קטן - מחיר ממש מעולה לאיסוף עצמי. מתנפח חזק ובמצב מעולה. הילדים נהנו. התקשינו בהתחלה לתפעל והם נתנו לנו שרות מעולה והסברים . היה אירוע פצצה. ממליצים בחום
לוסי ג.
לקוחה חוזרת
השכרת מתנפח משולב גלישה וקפיצה -נסיכות בגודל 4 על 4

השכרת מתנפח משולב גלישה וקפיצה -נסיכות בגודל 4 על 4

אינו נכנס לרכב פרטי, עלות לאיסוף עצמי : 350 ש"ח, חייב להיות על דשא רגיל או סינטטי בלבד, שימו לב - הציוד כבד

השכרת מתנפח גונגל

השכרת מתנפח משולב גלישה וקפיצה - פילפילון בגודל 4 על 4

אינו נכנס לרכב פרטי, עלות לאיסוף עצמי : 350 ש"ח, חייב להיות על דשא רגיל או סינטטי בלבד, שימו לב - הציוד כבד

השכרת מתנפח משולב גלישה וקפיצה - פילפילון בגודל 4 על 4

השכרת מתנפח משולב גלישה וקפיצה - פילפילון בגודל 4 על 4

אינו נכנס לרכב פרטי, עלות לאיסוף עצמי : 450 ש"ח, חייב להיות על דשא רגיל או סינטטי בלבד, שימו לב - הציוד כבד

השכרת מתנפחים קרית עקרון

השכרת מתנפח משולב גלישה וקפיצה - אתגרון פעילות בגודל 7 על 4

אינו נכנס לרכב פרטי, עלות לאיסוף עצמי : 550 ש"ח, חייב להיות על דשא רגיל או סינטטי בלבד, שימו לב - הציוד כבד

השכרת מתנפח מים

השכרת מתנפח מגלשת מים- דולפין בגודל 9 על 3.5

אינו נכנס לרכב פרטי, עלות לאיסוף עצמי : 450 ש"ח, חייב להיות על דשא רגיל או סינטטי בלבד, שימו לב - הציוד כבד

השכרת מתנפח כדורגל קליעה למטרה

השכרת מתנפח כדורגל קליעה למטרה

נכנס לרכב פרטי,עלות 350 ש"ח

השכרת ג'ימבורי ומתנפחים

השכרת מתנפח קפיצות-קופיקו בגודל 5 על 5

אינו נכנס לרכב פרטי, עלות לאיסוף עצמי : 450 ש"ח, חייב להיות על דשא רגיל או סינטטי בלבד, שימו לב - הציוד כבד

מתחם גימבורי לאירועים

השכרת מתחם גימבורי לאירועים

מתחם מתנפח ענק לאירועים גדולים: 9 מטר על 5 | מגיע עם מגוון מתקנים ומחצלות/ מזרנים | כולל הובלה,פריסה ואיסוף | התקשרו לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית

השכרת מתנפחים כפר בילו

השכרת מתנפח מגלשת ענק - 6 על 7 מטר

אינו נכנס לרכב פרטי, עלות לאיסוף עצמי : 900 ש"ח, חייב להיות על דשא רגיל או סינטטי בלבד, שימו לב - הציוד כבד

כדורגל אנושי

השכרת מתנפח כדורגל אנושי 12 מטר על 6 מטר

מתאים ל10 שחקנים בסבב מגיע עם מפעיל התקשרו לקבלת הצעת מחיר לחוויה ייחודית ומהנה

השכרת מסך מתנפח ענק (5 על 5)

השכרת מסך מתנפח ענק (5 על 5)

מסך מתנפח ענק להקרנות ייחודיות, מגיע עם מערכת הגברה מקצועית ומקרן חזק מגיע עם איש צוות והתקנה, ניתן לשלב אטרקציות נוספות, התקשרו לקבלת מחיר לאירוע ייחודי

צפו בסרטונים שלנו:

צפו במתקנים ואטרקציות מלהיבות נוספות שנוכל להציע לכם:

אנחנו מתחייבים:

לתת לכם שרות מעולה ומתקנים ברמה גבוהה ומעל הכל לעשות כל מאמץ שתהיו מרוצים ושהאירוע שלכם יהיה מ ו צ ל ח !

גימבורי_בקרית_עקרון
צרו איתנו קשר!
close slider
×

Powered by WhatsApp Chat

× פנו אלינו בוואטסאפ